Penghentian pemberian surat Notifikasi Submission

2019-11-11

Berdasarkan Keputusan Internal Editor JSAT mengenai surat Notifikasi Submission (Tanda Terima Naskah) untuk Author ditiadakan dan digantikan dengan Letter of Acceptance/LoA. LoA akan diberikan kepada Author apabila naskah tersebut sudah selesai melalui proses review oleh Mitra Bestari dan dinyatakan Diterima/Accepted oleh Editor in Chief. Surat Notifikasi Submission tidak lagi diberikan kepada Author. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.